طراحی پرتال-نرم افزار- سازمان الکترونیک- پرتال سازمانی درسا- پورتال امن- فرم ساز- گزارش ساز- امنیت- طراحی وب- مشتریان-

پرتال سازمانی درسا
Dorsa DIS-یکپارچه ساز درسا Dorsa DIS - یکپارچه ساز درسا
 
width=741

سازمان‌هايي كه داراي سیستم ها و پُرتال‌هاي متعدد هستند ناگزير بايستي ديدگاه يكپارچه‌اي را دنبال كنند. راه‌كار "جزيره‌اي" در توسعه پُرتال‌ها مي‌تواند به اتلاف هزينه و افزايش ريسك منجر شود تجميع سيستم‌هاي كاربردي در واقع اتصال سيستم‌هاي مجزا از طريق اشتراك داده‌ها و عمليات خودكار است. براي مثال ممكن است سيستم پرسنلي، دستمزد و حسابداري به شكل يكپارچه ديده شوند اگرچه اين سيستم‌ها به شكلي مجزا عمل مي‌كنند اما از طريق اشتراك داده‌ها و برخي عمليات ممكن است با سيستم پُرتال به صورت يكپارچه در رابط واحدي مشاهده شوند.

 

کلیه نرم افزارهای درون سازمانی می توانند به پُرتال سازمانی دُرسا متصل شده و یک دروازه تبادل اطلاعات بین داخل سازمان و خارج سازمان ایجاد نمایند.پُرتال سازمانی دُرسا با استفاده از فرم ساز الکترونیکی و سیستم گردش کار قدرتمند دُرسا به منابع درون سازمانی با استفاده از XML ،Web Service ،Database و… متصل شده و همراه با گردش فرایندها به راحتی و بدون نیاز به کدنویسی، سرویس های الکترونیکی سازمان را پیاده سازی می کند.  پُرتال ها با امکان اتصال کلیه نرم افزارهای درون سازمانی به پُرتالEnterprise Integration Platform یک دروازه تبادل اطلاعات بین داخل سازمان و خارج سازمان ایجاد می نمایند.

 
.Copyright © 2010 DorsaGroup - All Right Reserved
Powered by DorsaPortal